Договір публічної оферти

Сторонами даного договору виступають Продавець і Покупець, іменовані далі - Сторони. Продавець - особа, яка здійснює продаж товарів на сайті beautycare.com.ua (далі - Сайт). Покупець - будь-яка фізична, юридична особа або ФОП, яке приймає умови даного договору публічної оферти (далі - Договору) і має намір купити товари, представлені на Сайті. Договір публічної оферти адресований необмеженому колу користувачів Сайту і означає, що Продавець розмістив офіційну публічну пропозицію укласти з Покупцем договір купівлі-продажу Товарів, фото і опис яких представлені на окремих сторінках Сайту.

Продавці, які пропонують свої товари на Сайті і Покупці сайту приймають умови цього Договору про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту кнопки «Оформити замовлення» означає, що Покупець прийняв умови Договору даної публічної оферти.

1.2. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців. Покупець в повному обсязі приймає умови і правила оформлення замовлення, оплати та доставки товару, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов Договору.

1.3. Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «Оформити замовлення», яким Покупець дає поінформовану згоду здійснити покупку у Продавця Товару (якщо він є в наявності). Договір діє до настання моменту, коли Покупець отримав Товар і повністю розрахувався за нього.

1.4. Для регулювання правовідносин за цим Договором Сторони вибирають і застосовують законодавство України. Якщо чинним міжнародним договором встановлено інші правила, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - договір, зразок якого розміщений на Сайті і виконання якого є обов'язковим для всіх Продавців. Містить пропозицію Продавця придбати Товар, опис та зображення якого розміщено на Сайті. Спрямований на широке коло осіб, які є відвідувачами Сайту.

«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції продавця про покупку Товару, опис та зображення якого розміщено на Сайті, шляхом додавання його в віртуальну корзину і оформлення Замовлення.

«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), пропозиція про придбання якого викладено Продавцем на Сайті.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, які відвідали Сайт і мають намір придбати будь-який Товар, який пропонується на Сайті.

«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, яка є розповсюджувачем Товару і бажає його продати за допомогою Сайту.

«Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на Сайті заявка Покупця на купівлю Товару.

«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Сайту, а Покупець бере на себе зобов'язання на умовах і в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та здійснити оплату за нього.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

виконувати умови цього Договору

виконувати замовлення Покупця в разі наявності замовленого товару і надходження оплати від Покупця;

передати Покупцю Товар, відповідно до обраного зразка, оформленого замовлення і умов цього Договору;

перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;

4.2. Продавець має право:

в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

Суб'єкт господарювання з числа осіб, що пропонують до придбання на Сайті Товар за єдиними погодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов'язаний:

своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;

ознайомитися з інформацією про товар, розміщений на Сайті;

при отриманні Товару у особи, яка виконала його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару, документально зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.

5.2. Покупець має право:

оформити замовлення на відповідній сторінці Сайту;

вимагати від продавця виконання умов цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Сайту шляхом додавання Товарів в віртуальну корзину за допомогою натискання кнопки «Оформити замовлення», або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Сайту.

6.2. Термін формування Замовлення до 5 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлене у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

6.3. Інформація на Сайті про наявність Товару і можливості його відвантаження є попередньо і має бути додатково підтверджена Продавцем.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці сайту. Ціна за все замовлення формується шляхом складання цін всіх обраних Товарів, поміщених в віртуальну корзину, і ціни доставки, за мінусом всіх наданих знижок.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

7.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця (руквізити такого рахунку окремо повідомляється Покупцю), в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу;

2) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення за допомогою платіжних систем в Інтернеті можливо стягування додаткової комісії зазначеними платіжними системами або банком-емітентом платіжної карти Покупця. Натискання на сторінці Сайту кнопки «Оформити замовлення» означає, що Покупець знає про можливість стягнення такої додаткової комісії.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 Покупець отримує Товар за допомогою транспортної або кур'єрської компанії. Порядок оплати і отримання зазначений на відповідній сторінці сайту.

8.2. При доставці Товарів в інші міста України або на території іншої країни, виконуваної іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товарно-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, іншими діями при контакті з Компанією-перевізником, що прирівнюються до підтвердження отримання відправлення з Товаром (в тому числі, в офіційному додатку Компанії-перевізника в ОС Android та iOS), або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і сплаченій Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару та в належному (робочому) стані і якості.

8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару по необґрунтованим причинам, при доставці Кур'єром компанії-перевізника, Товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника віднімається від суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцю на підставі його листа, відправленого на e-mail, вказаний в контактних даних Сайту. Обов'язково вказівку Покупцем розрахункового рахунку або номера карти, на який повинні бути повернуті кошти.

Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати по контактними даними в розділі Контакти.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів», парфюмерно-косметичні товари, інструменти для манікюру і педикюру належної якості не підлягає обміну і поверненню. Всі претензії щодо якості, кількості і сумі платежів приймаються відразу після отримання товару.

10. ФІСКАЛЬНІ ЧЕКИ ТА ІНШІ ПІДТВЕРДЖУЮЧІ ДОКУМЕНТИ

10.1. Розрахункові документи встановленої форми (надалі - "Фіскальні чеки"), як цього вимагає Закон України від 06 липня 1995 року "Про застосування реєстраторів розрахунокових операцій у сфері торговлі, громадського харчування та послуг" (надалі "Закон України № 265") надсилаються Продавцем Покупцю в електронній формі на адресу електронної пошти, що була повідомлена Покупцем при першій реєстрації на сайті, або на будь яку іншу адресу електронної пошти, про яку домовилися Сторони.

10.2. Фіскальні чеки надаються Продавцем Покупцю у випадках, регламентованих Законом України № 265. Якщо спосіб оплати замовлення не вимагає надання Фіскального чеку, Продавець залишає за собою право цього не робити.

10.3. Якщо Покупець не отримав Фіскальний чек по замовленню на свою адресу електронної пошти, він зобов'язаний повідомити Продавця про такий факт, а Продавець зобов'язаний надіслати Покупцю копію Фіскального чеку іншим способом.

10.4. На вимогу Покупця Продавець зобов'язується надати будь-які інші документи, що підтверджують факт продажу, за формою, що відповідає діючому законодавству України, але тільки такі документи, видача яких регламентується діючим законодавством України.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством.

11.2. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії - 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. По спорах у зв'язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.

11.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі що стосується його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподіли, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

12.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

12.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перераховані обставин.

12.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на наступ форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Інформація, яку надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення продавцю про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень і т.д.).

13.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Сайті (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду Продавцю на збір і обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Сайту. Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві можуть направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, його телефонний номер.

13.3. Покупець дає право Продавцю здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (у міру необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноважених Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

13.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу, або ж натиснувши відповідне посилання в листі.

13.5. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації.

13.6. У разі втрати якогось з положень або умов цього Договору чинності, всі інші положення та умови Договору залишаються в силі.